Wczytuję dane...
Regulamin

REGULAMIN

Regulamin ten określa zasady zawierania na odległość umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego styl-24.pl oraz określa zasady, prawa i obowiązki sklepu styl-24.pl oraz Klienta.
Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.


Właścicielem Sklepu Internetowego styl-24.pl jest firma:

Zakład Fryzjerski "STYL" Anna Teul

Żeromskiego 7B lok.1
15-340 Białysok

NIP 542-165-19-73
REGON 050665060


§1. Strony transakcji
1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym styl-24.pl zwaną dalej Nabywcą, jest osoba fizyczna lub firma.
2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego styl-24.pl jest Zakład Fryzjerski "STYL" Anna Teul w Białymstoku


§2. Oferta sklepu
1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie styl-24.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
2. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w polskich złotych (PLN).
3. Ceny towarów widoczne dla Klientów są cenami brutto i zawierają podatek VAT 23%
4. Na wszystkie zamówione towary w Sklepie Internetowym styl-24.pl wystawiane są paragony lub faktury VAT.
5. Obrazy, rysunki, zdjęcia mają charakter ogólny - mimo wszelkich starań i ciągłej aktualizacji mogą one odbiegać od oryginału.
6. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

§3. Zamawianie towarów
1. Zamówienia w Sklepie Internetowym styl-24.pl można składać w następujący sposób:
  - za pomocą strony internetowej i koszyka zakupowego Sklepu Internetowego styl-24.pl - 24 godziny na dobę
  - wysłanie wiadomości e-mail zawierającej dane dotyczące zamawianego towaru oraz dane odbiorcy i ewentualne dane do wystawienia faktury VAT na adres styl-24pl@wp.pl
  - telefonicznie pod numerem 516 911 833
2. Po dokonaniu zamówienia poprzez koszyk zakupowy naszego sklepu internetowego automatycznie zostanie wysłana wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie zamówienia w naszym sklepie internetowym.
3. Po naciśnięciu linku potwierdzającego zamówienie zostaje potwierdzone.
4. Następnym etapem jest weryfikacja zamówienia po jej zakończeniu zamówienie osiąga status "w trakcie realizacji"§4. Realizacja zamówień
1. Zamówienie przyjmujemy 24h na dobę, wysyłki towaru dokonujemy od poniedziałku do piątku.
2. Towar który znajduje sie w magazynie zobowiązujemy się wysłać w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia zamówienia i opłacenia. W przypadku dni świątecznych oraz wolnych od pracy termin realizacji ulega odpowiedniemu wydłużeniu.
2. Z chwilą zmiany statusu zamówienia na "w trakcie realizacji" dochodzi do zawarcia umowy sprzedazy towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem Internetowym styl-24.pl
3. Na zakupiony towar oraz wysyłkę Nabywcy zostanie wystawiona faktura VAT.
4. W  przypadku chwilowego braku towaru w magazynie Zamawiający  jest informowany o tym fakcie i w tym przypadku  podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa  realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie zamówienia).
5. Ceny produktu są podane informacyjnie - do momentu osiągnięcia statusu "w trakcie realizacji" sprzedawca ma prawo zweryfikować cenę sprzedaży podać powód zamawiającemu do sprzedającego należy decyzja czy akceptuję zminę czy zamówienie zostanie anulowane.


§5. Formy płatności
1. Gotówką przy odbiorze towaru w momencie dowozu (dotyczy dostawy na terenie Białegostoku i okolic).
2. Przelewem przed dostawą towaru, wówczas wysyłka towaru nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
3. Za pobraniem - opłata w momencie dostawy towaru
4. Płatności online. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayPro S.A.


§6. Transport i dostawa towarów
1. Zamówione towary dostarczamy:
  - Transport własny na terenie Białegostoku i okolic
  - Poczta Polska
  - Firma kurierska DPD
2. Kupujący ponosi koszty dostawy według cennika dostaw.


§7. Reklamacje i gwarancje
1. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. W przypadku gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera lub pracownika dostarczającego towar, dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić Protokół Szkody oraz jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedawcą.
2. Każdy zakupiony towar w naszym sklepie jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję Producenta lub Importera. W przypadku kiedy wraz z towarem dostarczona jest karta gwarancyjna Producenta lub Importera, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe podane w dostarczonej karcie i tam należy kierować zapytania o naprawę gwarancyjną.
3. Jeżeli towar zakupiony w naszym sklepie nie posiada karty gwarancyjnej Producenta lub Importera, należy reklamowany towar dostarczyć Sprzedawcy w stanie kompletnym (towar powinien zawierać wszystkie oryginalne części zakupu). Do przesyłki zawierającej  reklamowany towar należy dołączyć dokument zakupu.
4. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji Kupującego, Sprzedawca rozstrzygnie reklamację i udzieli Kupującemu odpowiedzi o uwzględnieniu lub  nieuwzględnieniu jego reklamacji. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji zostanie Kupującemu zaproponowany tryb postępowania jej realizacji. W przypadku odmowy uznania reklamacji Kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.
5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, Klient może zostać obciążony kosztami testowania towaru. Towar zostanie Klientowi odesłany na jego koszt, zaś w przypadku  odmowy jego przyjęcia przez Klienta będzie przez Sprzedawcę przechowywany nie dłużej  niż 30 dni po czym zostanie komisyjnie zniszczony.
6. Gwarancja, rękojmia oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy towar został  uszkodzony mechanicznie wskutek nieprawidłowego używania.

§8. Odstąpienie od umowy
1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 Klient (Konsument) ma prawo zrezygnować z zamówionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki.
2. W przypadku zwrotu, koszty związane z dostarczeniem towaru do Zakład Fryzjerski "STYL" Anna Teul  pokrywa osoba dokonująca zwrotu -  Klient.
3. Zwrot towaru zostanie przez Sprzedawcę przyjęty tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie niezmienionym, jest kompletny, nie nosi śladów użycia. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować, dołączyć dokument zakupu i odesłać na podany na wstępie adres Sklepu Internetowego styl-24.pl na swój koszt.
4. Zwrot należności za towar zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru do Sprzedawcy.


§9. Ochrona danych osobowych

1.      Dane osobowe Klienta zarejestrowanego w sklepie internetowym styl-24.pl są przetwarzane przez Sprzedawcę, tj. Annę Teul prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Zakład Fryzjerski "STYL" Anna Teul, będącą właścicielem sklepu internetowego styl-24.pl jako administratora danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 24 października 1995 r.

2.      Administratorem danych osobowych, podanych przez Klienta jest  Anna Teul prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zakład Fryzjerski "STYL" Anna Teul.

3.      W przypadku powzięcia przez Klienta informacji o wystąpieniu naruszeń w ochronie danych osobowych Klienta, jest on obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie administratora danych osobowych telefonicznie pod numerem 516 911 833 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: styl-24pl@wp.pl

4.      Dane osobowe, uzyskane od Klienta, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), f)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

5.      Dane osobowe, uzyskane od Klienta, będą przetwarzane w celu:

1) sprzedaży produktów oferowanych na stronie internetowej styl-24.pl,

2) marketingu,

3) postępowania reklamacyjnego,

4) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną, tj. newsletter,

5) profilowania,

6.      Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

7.      Dane osobowe, uzyskane od Klienta, będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w sklepie internetowym styl-24.pl, okres niezbędny do postępowania reklamacyjnego i będą przetwarzane przez okres posiadania konta w sklepie internetowym, jednak nie dłużej niż 30 dni od likwidacji tego "konta". W przypadku dokonania przez Klienta zakupu w opcji "bez zakładania konta", dane osobowe są przetwarzane przez okres 30 dni od dnia transakcji. Dane osobowe Klienta będą przechowywane i przetwarzane, w oparciu o zgodę Klienta, na czas niezbędny do realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Sprzedawcy lub do czasu cofnięcia zgody przez Klienta.

8.      Klientowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w tym również sprzeciwu od profilowania), prawo do przenoszenia danych.

9.      Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które było dokonywane przed cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

10.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy, tj. dokonywania transakcji w sklepie internetowym styl-24.pl. Brak podania danych osobowych  uniemożliwi dokonywanie transakcji/sprzedaży oraz utworzenie konta w sklepie internetowym.

11.  Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (a przed dniem utworzenia tego urzędu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, gdy klient uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.

12.  W przypadku, gdy administrator będzie chciał przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on Klienta, którego dane dotyczą o tym innym celu, przy jednoczesnym uzyskaniu zgody Klienta na dalsze przetwarzanie.

13.  Dane osobowe są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, celem dostosowania materiałów kierowanych przez administatora do potrzeb i zainteresowań Klienta, jak również w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług.§10. Postanowienia końcowe
1. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin
2. Sprzedawca, pomimo dołożenia wszelkich starań nie może zagwarantować, że dane zamieszczone w systemie sklepu www.styl-24.pl nie zawierają błędów, które nie są podstawą do roszczeń.
3. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmienione zapisy Regulaminu są wiążące od momentu ich opublikowania w witrynie Sklepu Internetowego styl-24.pl